Follicum AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 99,36 %

Den 17 november 2015 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Follicum AB:s (”Follicum”) listningsemission. Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner av serie TO 1, innebärande en nyttjandegrad om cirka 99,36 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Follicum cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK.

Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner, innebärande att 1 160 024 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Follicum tillförs i och med detta cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Follicum kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 10 003 234 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 200 388,08 SEK.

VD Jan Alenfall kommenterar
- Vi är mycket glada över den höga nyttjandegraden för optionerna – detta visar att tron på Follicum och våra framtidsplaner är stabil. Genom kapitalet vi tillförs har vi resurser att ta projektet med FOL-005 genom utvecklingen fram till att arbete med utlicensiering eller försäljning kan påbörjas.

Vid eventuella frågor avseende Follicums teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Follicum, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046-19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om oss

Follicum utvecklar läkemedel för stimulering och hämning av hårväxt (huvudkandidat FOL-005). Bolaget har hitills inte lanserat något läkemedel på marknaden. Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat - FOL-005 - som i prekliniska studier (i djurmodell och på isolerad mänsklig levande hud) både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. I dessa studier har man inte observerat några negativa reaktioner. Det har dessutom gjorts inledande toxikologiska studier vilka inte kunde påvisa några negativa effekter. De prekliniska studierna har till stor del utförts av ett kontraktforskningslaboratorium i Indien (Dabur Research Foundation ). Dabur Research Foundation har tidigare gjort likande studier med minoxidil (den aktiva ingrediensen i Rogaine®) och vid jämförelse med dessa resultat stimulerade FOL-005 (i prekliniskt likvärdiga studier) hårväxt betydligt snabbare och gav hårväxt på en betydligt större yta.

Prenumerera

Dokument & länkar