Första personen behandlad i Follicum AB:s kliniska fas I/IIa-studie

Igår, den 19 januari 2016, erhöll den första friska frivilliga försökspersonen i Follicum AB:s (“Follicum”) kliniska fas I/IIa-studie sin första behandling. Därmed är studien initierad, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan.

Klinisk fas I/IIa-studie initierad
Syftet med den kliniska fas I/IIa-studien är att i första hand testa säkerhet avseende läkemedelskandidaten FOL-005, men som ett delsteg i studien även att undersöka effektparametrar. Studien omfattar i storleksordningen cirka 30 friska frivilliga försökspersoner och är beräknad att slutföras under 2016. Resultaten av studien planeras kunna kommuniceras under samma år. Studien utförs av Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) på universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland.

VD Jan Alenfall kommenterar
- Gårdagens start av den kliniska studien är en fantastisk milstolpe för Follicum som vi sett framemot länge. Vi genomför studien tillsammans med ett mycket erfaret och kompetent team som vi har stor tilltro till och vi beräknar att vi kan rapportera resultat från studien under innevarande år.

Om Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Berlin, Tyskland
CRC är en del av hudkliniken vid Charité – universitetssjukhuset i Berlin. CRC bedriver experimentell forskning och erbjuder specialistkompetens inom forskningsområdet hud och hår. CRC har genomfört ett flertal kliniska studier inom olika hårindikationer och har ett gediget kvalifikationsområde med specialisering på kliniska fas I- och II-studier. Genom nationella och internationella samarbeten främjar CRC den innovativa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. CRC är certifierat enligt DIN ISO 9001 och arbetar enligt ICH-GCP (Good Clinical Practice).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om oss

Follicum utvecklar läkemedel för stimulering och hämning av hårväxt (huvudkandidat FOL-005). Bolaget har hitills inte lanserat något läkemedel på marknaden. Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat - FOL-005 - som i prekliniska studier (i djurmodell och på isolerad mänsklig levande hud) både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. I dessa studier har man inte observerat några negativa reaktioner. Det har dessutom gjorts inledande toxikologiska studier vilka inte kunde påvisa några negativa effekter. De prekliniska studierna har till stor del utförts av ett kontraktforskningslaboratorium i Indien (Dabur Research Foundation ). Dabur Research Foundation har tidigare gjort likande studier med minoxidil (den aktiva ingrediensen i Rogaine®) och vid jämförelse med dessa resultat stimulerade FOL-005 (i prekliniskt likvärdiga studier) hårväxt betydligt snabbare och gav hårväxt på en betydligt större yta.

Prenumerera

Dokument & länkar