Huvudägare, styrelseordförande och VD nyttjar teckningsoptioner

Follicum AB (”Follicum”) meddelar att bland andra två av bolagets huvudägare – Sunstone LS Ventures Fund III och Lund University Bioscience AB – samt VD Jan Alenfall och styrelseordförande Fredrik Buch nyttjat samtliga av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1, vars teckningstid pågår till och med 17 november 2015.

Hittills har totalt cirka 38 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjats, varav Sunstone LS Ventures Fund III, Lund University Bioscience AB, Jan Alenfall och Fredrik Buch återfinns som nyttjare av cirka 26 procent.

VD Jan Alenfall kommenterar
- Huvudägarna, styrelseordföranden och ledning visar genom sina respektive nyttjanden sin tro på Follicum och dess framtidsplaner. Detta gläder oss och sänder starka signaler till marknaden.

Vid eventuella frågor avseende Follicums teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Follicum, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046-19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om oss

Follicum utvecklar läkemedel för stimulering och hämning av hårväxt (huvudkandidat FOL-005). Bolaget har hitills inte lanserat något läkemedel på marknaden. Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat - FOL-005 - som i prekliniska studier (i djurmodell och på isolerad mänsklig levande hud) både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. I dessa studier har man inte observerat några negativa reaktioner. Det har dessutom gjorts inledande toxikologiska studier vilka inte kunde påvisa några negativa effekter. De prekliniska studierna har till stor del utförts av ett kontraktforskningslaboratorium i Indien (Dabur Research Foundation ). Dabur Research Foundation har tidigare gjort likande studier med minoxidil (den aktiva ingrediensen i Rogaine®) och vid jämförelse med dessa resultat stimulerade FOL-005 (i prekliniskt likvärdiga studier) hårväxt betydligt snabbare och gav hårväxt på en betydligt större yta.

Prenumerera

Dokument & länkar