Marknadsmeddelande 285/17 - Sista dag för handel med BTA i Follicum AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, FOLLI BTA 1, är den 17 november, 2017.  

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn: FOLLI BTA 1
ISIN-kod: SE0010441675
CFI: ESXXXX
FISN: FOLLI/BTA NV 1
Orderbok-ID INET: 144823
Orderbok-ID Elasticia: 412Q
Sista handelsdag: 17 november 2017.

Stockholm den 15 november, 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se  

Om oss

Follicum utvecklar läkemedel för stimulering och hämning av hårväxt (huvudkandidat FOL-005). Bolaget har hitills inte lanserat något läkemedel på marknaden. Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat - FOL-005 - som i prekliniska studier (i djurmodell och på isolerad mänsklig levande hud) både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. I dessa studier har man inte observerat några negativa reaktioner. Det har dessutom gjorts inledande toxikologiska studier vilka inte kunde påvisa några negativa effekter. De prekliniska studierna har till stor del utförts av ett kontraktforskningslaboratorium i Indien (Dabur Research Foundation ). Dabur Research Foundation har tidigare gjort likande studier med minoxidil (den aktiva ingrediensen i Rogaine®) och vid jämförelse med dessa resultat stimulerade FOL-005 (i prekliniskt likvärdiga studier) hårväxt betydligt snabbare och gav hårväxt på en betydligt större yta.