Marknadsmeddelande 285/17 - Sista dag för handel med BTA i Follicum AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, FOLLI BTA 1, är den 17 november, 2017. 

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn: FOLLI BTA 1
ISIN-kod: SE0010441675
CFI: ESXXXX
FISN: FOLLI/BTA NV 1
Orderbok-ID INET: 144823
Orderbok-ID Elasticia: 412Q
Sista handelsdag: 17 november 2017.

Stockholm den 15 november, 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.