Sammanfattning från World Congress for Hair Research 2015

World Congress for Hair Research (“WCHR”) hölls i Miami den 18-21 november 2015. Nedan summerar Follicum AB:s (”Follicum”) VD Jan Alenfall kongressen.

Den årliga kongressen WCHR:s övergripande mål är att presentera ny forskning, utbyta erfarenheter och diskutera utvecklingen av kunskap om hårtillväxt samt inom hud-, hår- och hårbottensjukdomar. Förutom att kongressen gav en bra översikt av terapeutiska möjligheter i hårrelaterade behandlingar och framtida möjligheter kan den sammanfattas på följande sätt:

Över 700 personer från 53 länder över hela världen deltog i kongressen, vilket motsvarar en mångsidig internationell representation av hängivna forskare och kliniker inom hår- och hudforskning. Vid årets kongress presenterades inte många nya ”targets” eller verkningsmekanismer, varför det var ett ypperligt tillfälle för Follicum att presentera forskningsdata från de prekliniska studier som genomförts i Tyskland och Israel, vilka tidigare rapporterats.

De forskare vi samarbetar med presenterade inte enbart en poster, utan fick även möjligheten att lägga fram en muntlig presentation. Postern attraherade många nyfikna besökare och ledde till flera intressanta diskussioner. Den muntliga presentationen var även mycket väl genomförd och mötte stor uppskattning av publiken.

Vid kongressen samlade vi även vårt vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board (SAB)) för ett möte. Vi valde bland annat in nya medlemmar till rådet och vi är stolta över att så många framstående forskare vill ingå i vårt SAB. Vi ser nu fram emot givande samarbeten i kommande möten framöver.

Sammanfattningsvis kan sägas att postern och den muntliga presentationen togs väl emot av deltagarna i Miami-kongressen och vi knöt viktiga kontakter av stor betydelse för Follicums fortsatta utveckling.

Jan Alenfall, VD i Follicum AB

För ytterligare information om Follicum, vänligen kontakta:

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Telefon: 046-19 21 97

E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB

Follicum fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 som i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. Bolagets målsättning är att generera avkastning och intäkter till andra framtida projekt genom en försäljning eller utlicensiering av FOL-005 efter en framgångsrik fas I/IIa-studie.

Taggar:

Om oss

Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.

Prenumerera

Dokument & länkar