4 miljarder till fonder under april

I april noterade fonder ett totalt nysparande på 4,2 miljarder kronor. I första hand gjordes nettoinsättningar i blandfonder och obligationsfonder, medan aktiefonder och penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 158 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 4 196 miljarder.

Under april månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 4,2 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 2,8 miljarder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 1,2 miljarder. Även hedgefonder noterade ett nettoinflöde på 1 miljard kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på vardera 0,4 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 12,4 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 6,8 miljarder.

”Fondspararna fortsatte under april att prioritera lägre risk genom att placera i framför allt blandfonder och obligationsfonder. Aktiefonder uppvisade för tredje månaden i rad ett nettoutflöde. Trots det så nådde den svenska fondförmögenheten ytterligare en rekordnotering på 4 196 miljarder kronor”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I april var utvecklingen på många av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 4 procent. Aktiefonder noterade, trots detta, ett nettoutflöde på 0,4 miljarder kronor i april. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Europafonder, medan globalfonder och Nordenfonder noterade nettoinsättningar.  

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoutflöde på totalt 1,1 miljarder kronor. Från Sverigefonder uppgår nettouttagen till 11,8 miljarder medan globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 11,2 miljarder. Noterbart är också att drygt 11 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Obligationsfonder noterade i april ett totalt nettoinflöde på 1,2 miljarder kronor, av vilket 0,3 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Så här långt under 2018 uppgår nysparandet i obligationsfonder till totalt 2,3 miljarder kronor och av detta har 0,4 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 158 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 196 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 491 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och på www.fondbolagen.se.

 

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

 

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmarAktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmarAdvokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Citat

Fondspararna fortsatte under april att prioritera lägre risk genom att placera i framför allt blandfonder och obligationsfonder. Aktiefonder uppvisade för tredje månaden i rad ett nettoutflöde. Trots det så nådde den svenska fondförmögenheten ytterligare en rekordnotering på 4 196 miljarder kronor.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.