Allt färre svenskar sparar privat till pensionen men uppger samtidigt att behovet att göra det är stort

Andelen svenskar med ett privat fondsparande som uppger att sparandet är till pensionen har minskat. Samtidigt har andelen som känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande ökat. Det visar nya siffror från TNS Sifo Prospera.    

 

I år uppger 39 procent av svenska fondsparare att det huvudsakliga ändamålet med fondsparandet är pensionen. Det är sju procentenheter färre jämfört med 2016 då 46 procent uppgav detsamma. Noterbart är att fler kvinnor (41 procent) än män (37 procent) uppger att det huvudsakliga ändamålet med det privata fondsparandet är pensionen.   

Källa: TNS Sifo Prospera, 2018  

”Att allt färre fondsparare uppger sig spara till sin pension är en utveckling som går åt fel håll. Särskilt då vi vet att det i framtiden kommer ställas högre krav på ett privat pensionssparande för att leva upp till de visioner och drömmar man har som pensionär.”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Andelen som känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande har ökat med fyra procentenheter, från 43 procent 2016 till 47 procent 2018. Det skiljer sig mellan könen där 52 procent av kvinnorna känner ett behov av att komplettera pensionen medan 40 procent av männen uppger detsamma. Männen känner också i större utsträckning än kvinnor inget behov av att komplettera pensionen med ett privatpensionssparande, 44 procent jämfört med 28 procent för kvinnor. 

Källa: TNS Sifo Prospera, 2018  
 

”Om det är något vi vet med säkerhet så är det att pensionsnivåerna i framtiden kommer att sjunka. Och vill man inte jobba längre än man måste har man två val. Antingen skruvar man ner förväntningarna på den egna pensionsnivån eller så ser man till att komplettera med ett privat pensionssparande. Det är ur den aspekten glädjande att se att fler känner ett behov av att komplettera den framtida pensionen med ett privat sparande.”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat svenska folket vad man har för ändamål med sitt privata fondsparande och om man känner ett behov av att komplettera pensionen med privat pensionssparande. Telefonintervjuerna gjordes på ett urval av 1000 svenskar från 14 mars till 26 april 2018.

För information kontakta:

Eva Reimers, Kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
eva.reimers@fondbolagen.se

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening

08-506 988 07 / 0765-40 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmar Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmar Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmarAktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmarAdvokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att allt färre fondsparare uppger sig spara till sin pension är en utveckling som går åt fel håll. Särskilt då vi vet att det i framtiden kommer ställas högre krav på ett privat pensionssparande för att leva upp till de visioner och drömmar man har som pensionär.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Om det är något vi vet med säkerhet så är det att pensionsnivåerna i framtiden kommer att sjunka. Och vill man inte jobba längre än man måste har man två val. Antingen skruvar man ner förväntningarna på den egna pensionsnivån eller så ser man till att komplettera med ett privat pensionssparande. Det är ur den aspekten glädjande att se att fler känner ett behov av att komplettera den framtida pensionen med ett privat sparande.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening