Förbud mot telefonsäljare mest effektiva förslaget för en trygg premiepension

Idag lämnar Fondbolagens förening sitt remissvar på Finansdepartementets förslag ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem”, som syftar till att trygga pensionsspararnas intressen. I förslaget finns ett antal ändamålsenliga åtgärder som försvårar för de oseriösa aktörer som genom vilseledande telefonförsäljning bedrivit oseriös pensionsrådgivning på fondmarknaden. Samtidigt är det oroande att det också finns förslag som istället för att höja konsumentskyddet riskerar att få mycket negativa konsekvenser för många pensionssparare.

Förslaget om förbud mot telefonförsäljning och krav på egenhändig underskrift av fondval är ändamålsenliga och effektiva åtgärder för att komma tillrätta med de problem som varit på Pensionsmyndighetens fondtorg. Med dessa krav, befintlig lagstiftning och god tillsyn uppnås syftet med att höja konsumentskyddet på fondtorget, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

- Däremot är det fel att stoppa nio av de tio mest populära fonderna genom att sätta upp en 50-procentsgräns för Pensionsmyndighetens ägande. Här handlar det om några av fondtorgets allra bästa fonder, sett till historisk avkastning och avgiftsnivåer, som kommer att stängas för nysparande. Och det skulle inte ge någon effekt på konsumentskyddet. T.ex. skulle Falcon funds fortfarande vara kvar på fondtorget med allt kapital från gamla sparare.

Föreningens synpunkter på remissen i korthet:

• Föreningen välkomnar att åtgärder vidtas för att stärka konsumentskyddet på premiepensionssystemets fondtorg. Sparare ska känna sig trygga när de väljer fonder.

• Framför allt förslagen om förbud mot telefonförsäljning och krav på egenhändig underskrift av fondval är ändamålsenliga för att komma tillrätta med de problem som förekommit.

• Förslaget om att införa en 50-procentsgräns för Pensionsmyndighetens ägande i fonder skulle leda till en kraftig försämring av fondtorget och få negativa konsekvenser för pensionsspararna. Föreningen avstyrker det förslaget.

• När det gäller övriga kvantitativa krav som föreslås för tillträde till fondtorget förordar föreningen att de ställs på fondförvaltarnivå i stället för på fondnivå.

• Föreningen har också en rad tekniska synpunkter på förslagen.

Korta fakta:

Premiepensionssystemet har 7,1 miljoner sparare

Antalet sparare som aktivt valt en egen fond är 3,7 miljoner

Förslaget om en 50-procentsgräns för Pensionsmyndighetens ägande drabbar 2,3 miljoner personer eller 2/3 av alla aktiva sparare

Avkastning i premiepensionen sedan start: 7,1 % per år

Avkastningen i inkomstpensionen: 3,0 % per år

Premiepensionen och inkomstpensionen utgör den allmänna pensionen

2,5 procent av lönen går till premiepensionen, medan 16 procent får till inkomstpensionen

Premiepensionen, med möjlighet till fria fondval infördes år 2000

Läs hela remissvaret

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening

070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar:
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, Amenea, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Asset Management, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar:
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmarAktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmarAdvokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Premiepensionssystemet har 7,1 miljoner sparare
Twittra det här
Antalet sparare som aktivt valt en egen fond är 3,7 miljoner
Twittra det här
Förslaget om en 50-procentsgräns för Pensionsmyndighetens ägande drabbar 2,3 miljoner personer eller 2/3 av alla aktiva sparare
Twittra det här
Avkastning i premiepensionen sedan start: 7,1 %
Twittra det här
Avkastningen i inkomstpensionen: 3,0 %
Twittra det här
Premiepensionen och inkomstpensionen utgör den allmänna pensionen
Twittra det här
2,5 procent av lönen går till premiepensionen, medan 16 procent får till inkomstpensionen
Twittra det här
Premiepensionen, med möjlighet till fria fondval infördes år 2000
Twittra det här

Citat

Förslaget om förbud mot telefonförsäljning och krav på egenhändig underskrift av fondval är ändamålsenliga och effektiva åtgärder för att komma tillrätta med de problem som varit. Med dessa krav, befintlig lagstiftning och god tillsyn uppnås syftet med att höja konsumentskyddet på fondtorget
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
- Däremot är det fel att stoppa nio av de tio mest populära fonderna genom att sätta upp en 50-procentsgräns för Pensionsmyndighetens ägande. Här handlar det om några av fondtorgets allra bästa fonder, sett till historisk avkastning och avgiftsnivåer som kommer att stängas för nysparande. Och det skulle inte ge någon effekt på konsumentskyddet. T.ex. skulle Falcon funds fortfarande vara kvar på fondtorget med allt kapital från gamla sparare.
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening