Pressmeddelande - Fondmarknaden.se utser Årets fonder 2015

Efter ett skakigt börsår men med få röda siffror på världens marknader har Fondmarknaden.se nöjet att presentera årets fonder 2015 inom tolv kategorier. Nytt för i år är en särskild uttalad utmärkelse för ”Bästa fondbolag” som avser lyfta fram det fondbolag vars fonder placerar sig högt i flertalet av våra olika fondkategorier. Syftet är att identifiera ett fondbolag som har en palett av starka fonder och en god potential för fortsatt bra långsiktig riskjusterad avkastning.

För fondåret 2015 är spridningen stor bland våra fondkategorier där flera olika fondbolag, både svenska och utländska, får utmärkelser. I skuggan av ett turbulent år på världens marknader har vinnarna visat på en god riskjusterad avkastning och en god långsiktig förvaltning. Utmärkande för årets vinnare är förekomsten av många småbolagsfonder vilket är en trend som håller i sig från föregående år. Bland vinnarna återfinns även fonder som har en stor andel i teknikrelaterade aktier. Värt att nämna är att flera fonder återkommer som vinnare från föregående år. Utmärkande är även att många nordiska aktörer står sig väldigt bra vid en internationell jämförelse.

Årets fonder 2015 på Fondmarknaden.se

Bästa fond alla kategorier – Storebrand Delphi Nordic    
Bästa fond i kategorin Sverigefonder – Öhman Sweden Micro Cap
Bästa fond i kategorin Nordenfonder – Storebrand Delphi Nordic
Bästa fond i kategorin Europafonder – SEB Europafond Småbolag - Lux utd
Bästa fond i kategorin NordamerikafonderAlliance Bernstein American Growth Portfolio A (USD)
Bästa fond i kategorin Japanfonder – Henderson Japanese Smaller Companies (acc)
Bästa fond i kategorin Tillväxtmarknadsfonder – UBS Asset Management Asian Smaller Companies (USD)
Bästa fond i kategorin Globalfonder – Morgan Stanley Global Opportunity Fund
Bästa fond i kategorin Branschfonder – Swedbank Robur Ny Teknik
Bästa fond i kategorin Etikfonder – Danske Invest SRI Global
Bästa fond i kategorin Hedgefonder – Catella Hedgefond
Bästa fond i kategorin Räntefonder – Spiltan Fonder Räntefond Sverige
Bästa fondbolag – SEB

För att ta del av alla motiveringar och mer information om vinnarna gå in på www.fondmarknaden.se/Aretsfonder2015.aspx.

Fondmarknaden.se har granskat följande grundläggande kriterier för att hitta årets vinnare inom respektive kategori:

  • Avkastning under 2015                                        
  • Genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna
  • Risknivå
  • Avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot)
  • Tillgänglig för den genomsnittlige fondspararen

Bedömningsgrund för utmärkelsen ”Bästa fondbolag”:

Huvudprincipen för denna bedömning är en helhetssyn på fondbolagets förvaltning samt, vid analysen av fondutbudet, förekomsten av fondbolagets fonder i toppskiktet i flertalet av de olika fondkategorierna.

Årets fonder 2015 har utsetts bland de över 1 600 fonder som handlas på vår fondhandelsplats. De tolv fondkategorierna baseras på vår kategorisering av fondutbudet.
Vår data är hämtad från Morningstar.

För mer information kontakta:
Mikael Tjäder, VD Fondmarknaden.se: 08-545 186 18
Thomas Holmström, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 17
Filip Szymanski, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 05

Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder. Med ett utbud av över 1600 fonder hjälper vi våra kunder med analys, rådgivning och förvaltning inom både fond- och pensionssparande, för såväl privatpersoner som företag. Med vårt oberoende och vår erfarenhet som grund sätter vi samman det bästa sparalternativet utifrån våra kunders personliga förutsättningar. Alla våra rådgivare är Swedsec-licensierade och Fondmarknaden.se står under Finansinspektionens tillsyn.

Årets fond är ingen köprekommendation från Fondmarknaden.se. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar