Om oss

Foodbest är ett samarbetsprojekt som syftar till att få EU att välja livsmedel som prioriterat område för en framtida så kallad KIC - Knowledge and Innovation Community. Projektet drivs av Lunds universitet i samarbete med andra aktörer inom akademi och näringsliv.www.foodbest.eu