FordonsData och vroom i samarbete för smart bilförsäljning

Nu gör två kända aktörer i bilbranschen – vroom och FordonsData Nordic AB - gemensam sak för att hjälpa bilförsäljare i Sverige att bli ännu bättre på bilförsäljning. På dagens bilmarknad med allt färre handlarbesök ställs allt större krav på att arbeta smart och effektivt med sin kundbearbetning. Ett nytt samarbete med vroom utökar CRM-funktionen i Kobra II Säljstöd och stärker vroom´s position som ledande analys- och prospekteringsverktyg.

IT-företaget FordonsData Nordic AB har i dagarna tecknat ett samarbetsavtal med vroom. Samarbetet mellan vroom och FordonsData Nordic AB innebär att vroom utökas med en exportfunktion som tankar in leads i Kobra II Säljstöd (via Kobra II Leads). I Kobra II Leads kan sedan generalagenterna i sin tur följa upp lead från vroom tillsammans med andra inkommande leads i ett och samma verktyg. Kobra II skickar sedan tillbaka information (prospekt till offert) till vrooms system, så att man blir ännu vassare i målgruppsurval och säljbearbetning.

- FordonsData ska kunna erbjuda flera möjligheter till en bättre bearbetning av kunder, både befintliga och potentiella. Samarbetet med vroom är ytterligare en satsning på CRM som ger våra Kobra II användare bättre och smidigare försäljning, förklarar Daniel Liljebladh, vd på FordonsData. Med en koppling mellan vroom och Kobra II får våra kunder en totalbild av sitt försäljningsarbete.

Idag sitter många bilförsäljare fortfarande med separata adresslistor eller arbetar i flera olika system som inte pratar med varandra. För enstaka försäljningsinsatser kan detta fungera, men listorna ger dubbelarbete och minskar möjligheterna till uppföljning och proaktiv försäljning eftersom informationen om kunden och affären ofta försvinner på vägen.

-  Man kan fortfarande använda systemen var för sig, men vi ser mycket positivt på denna koppling. Säljaren kan fortsätta arbeta i sitt vanliga säljstöd, men där även ha tillgång till kvalificerade leads från vroom, säger Magnus Nylander VD på vroom.

Kontaktpersoner

Daniel Liljebladh, vd FordonsData Nordic AB, tel +46 708 434 481
Magnus Nylander, vd vroom Stockholm AB, tel +46 760 282 029

IT-företaget FordonsData Nordic AB är en ledande leverantör av affärssystem för fordonsbranschen. Affärssystemet Kobra II och säljstödsystemet Bilkalkyl används av fler än 550 bilåterförsäljare i Sverige. Vi arbetar med en stor spridning av märken och en hög andel märkesanpassningar som gör att vi står oss mycket starkt även internationellt.

vroom är sedan slutet av nittiotalet Sveriges ledande auktoritet inom statistik och marknadsinformation på fordonsmarknaden. I sin databas har man alla nyregistreringar och fordonstransaktioner sedan januari 2000, en bas på närmare 100 miljoner poster. Informationen använder man för att skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter. Man arbetar i huvudsak med generalagenter och åf, men förser även försäkringsbolag och verkstäder med beslutsunderlag.

Taggar:

Om oss

FordonsData Nordic AB är en ledande leverantör av affärssystem för fordonsbranschen. Affärssystemet Kobra II och säljstödsystemet Bilkalkyl används av fler än 700 bilåterförsäljare i Sverige. Vi arbetar med en stor spridning av märken och en hög andel märkesanpassningar som gör att vi står oss mycket starkt även internationellt. http://www.fordonsdata.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Man kan fortfarande använda systemen var för sig, men vi ser mycket positivt på denna koppling. Säljaren kan fortsätta arbeta i sitt vanliga säljstöd, men där även ha tillgång till kvalificerade leads från vroom.
Magnus Nylander VD på vroom Stockholm AB
Samarbetet med vroom är ytterligare en satsning på CRM som ger våra Kobra II användare bättre och smidigare försäljning.
Daniel Liljebladh, vd på FordonsData Nordic AB