Nu blir det svårare att jämföra priset på fordonsgas

På fredag släcker FordonsGas Sverige AB ner skyltarna som anger priset för fordonsgas, vid alla sina stationer. Anledningen är att Konsumentverket anser att prismärkningen är vilseledande. Även övriga fordonsgasleverantörer förväntas följa efter.

-  Under 14 år har vi haft en prismärkning där man kan jämföra gaspriset med andra bränsletyper. När vi inte längre kan använda begreppet bensinekvivalent som visar gaspriset omräknat till motsvarande energimängd bensin i kr/liter på våra pyloner, blir det svårt för konsumenten att jämföra olika bränslen med fordonsgas, säger Bo Ramberg, VD på FordonsGas Sverige AB.

För ca 15 000 bilister, däribland taxi, färdtjänst och företag som kör på fordonsgas i Västsverige idag, innebär det att det blir svårt att på ett enkelt sätt jämföra priset mellan olika leverantörer av fordonsgas. Man kan inte heller jämföra priset med bensin, som är det kompletterande bränslet i gasbilar.

- Det ska vara lätt att välja rätt. Vi har alltid angett gaspriset i kr/liter bensinekvivalent på våra pyloner, vilket är det enda jämförelsepriset som har fungerat för bränslemarknaden. Nu har Konsumentverket sagt att det är vilseledande eftersom priset på våra pyloner intill stationen, anges i ett annat mått än det slutliga priset som anges i kronor per normalkubikmeter på pumpen. Konsumentverket har rätt i sin bedömning, men vi tror tyvärr att beslutet kommer att försvåra för kunderna, säger Bo Ramberg.

Inom gasbilsbranschen har det diskuterats hur man på ett tydligt sätt ska kunna jämföra vad det faktiskt kostar att tanka gas. Flera aktörer inom branschen skulle hellre se att bränslepriser angavs i kronor/kWh som visar kostnaden för den energimängd man köper. Det är ett mått som skulle fungera för såväl bensin som diesel, el, fordonsgas eller etanol.

- Riksdagen har satt som mål att Sverige redan år 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. För att få till stånd en så kraftfull förändring i köpbeteendet, behöver konsumenterna bland annat kunna jämföra priset för olika bränslen på ett enkelt sätt. Förra året såldes ca 300 000 nya bilar i Sverige. Att inte ha en bra prisjämförelse för bränslet, försvårar valet för alla som ska köpa bil, säger Bo Ramberg.

Senast i början av 2013 hoppas FordonsGas Sverige på ett nytt prismärkningssystem.

- Fordonsgas har länge varit ett nischbränsle. Men nu väcker vi allt större intresse och det gör att de större bränsleleverantörerna börjar snegla på vår transparenta prissättning. Tyvärr har det bidragit till att vi nu får släcka ner våra priser i kr/liter bensinekvivalent, säger Bo Ramberg.

FordonsGas Sverige har totalt 38 stationer runt om i landet, de flesta i Västsverige, där prisangivelserna på de stora pylonerna intill stationerna alltså stängs ner på fredag.

För ytterligare information och bilder

Bo Ramberg, VD FordonsGas Sverige AB
Telefon: 031-63 45 31
Mobil: 0703-71 26 56
www.fordonsgas.se

Om FordonsGas Sverige AB
FordonsGas Sverige AB grundades 1998 och har sitt säte i Göteborg. Hösten 2008 blev man först i världen med att erhålla Svanenmärkning för sitt bilbränsle. FordonsGas är fortfarande de enda som erbjuder Svanenmärkt bilbränsle i Sverige. Sedan starten har företaget byggt 38 stationer i Göteborgsregionen, Falköping, Jönköping, Nässjö, Mariestad, Lidköping, Lysekil, Skara, Skövde, Uddevalla, Varberg och Vänersborg.  FordonsGas Sverige AB är marknadsledande i Sverige vad gäller försäljning av gas till personbilar och lätta transportfordon. Verksamheten omsätter 180 miljoner kronor. Ägare är DONG Energy och Göteborg Energi. www.fordonsgas.se

Taggar:

Prenumerera