Om oss

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser. Förbundets uppgift är att som intresseorganisation tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.