1999 blev ett mycket bra år för andelsägarna i Roburs fonder

1999 blev ett mycket bra år för andelsägarna i Roburs fonder. Avkastningstalen på världens aktiemarknader blev återigen mycket höga. Roburs fonder, aktiefonder såväl som räntefonder, utvecklades väl även jämfört med sina respektive jämförelseindex. Här kan bl a Europafonden och Utlandsfonden nämnas som överträffade sina jämförelseindex med nästan 10 procentenheter. God utveckling nåddes även för Japanfonden och Roburs brett placerande aktiefonderna såsom Allemansfonderna. Japanfonden steg med över 100 Procent och Allemansfonderna steg med 58 procent. Conturafonden blev 1990-talets allra bästa aktiefond på den svenska fondmarknaden med en värdestegring på hela 1369 procent. Detta motsvarar en årlig värdetillväxt på 31,0 procent. Trots stigande obligationsräntor avkastade Svenska Obligationsfonden 2,3 procent under 1999. Fonden var därmed en av de bästa obligationsfonderna på den svenska marknaden. Till det nya Premiepensionssystemet har Robur anmält maximala 25 fonder. Vägledande för strategin är ge kunderna största möjliga urval. Basalternativen kommer att ha låga förvaltningsavgifter (0,4-0,5 %). Försäljningsmässigt blev 1999 det tredje bästa året i Roburs historia med ett inflöde på 13,2 mdr. Detta motsvarar 22,8 % av det totala nettosparandet på fondmarknaden, vilket är något lägre än tidigare år. Den lägre totalsiffran förklaras av stora utflöden i räntefonderna. Däremot har Roburs försvarat marknadsandelarna inom aktiefondsområdet. Interna marknadsundersökningar tyder på att mycket hög andel av uttagen ur fonderna gått till konsumtion och att kunderna i första hand valt att realisera sina vinster inom sitt räntefondssparande. För ytterligare information kontakta: Peter Nilsson, VD Robur AB, 08-58 59 24 59 Joachim Spetz, Chef Robur Kapitalförvaltning, 08-58 59 20 21 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar