25,000 lantbrukare besöker FöreningsSparbankens lantbrukskväll

25.000 lantbrukare besöker FöreningsSparbankens Lantbrukskväll FöreningsSparbankens Lantbrukskväll den 3 mars kommer att bli en manifestation av FöreningsSparbanken som banken för Sveriges lantbrukare. Nära 25.000 lantbrukare över hela landet är inbjudna till träffar på drygt 200 orter. Media är givetvis välkomna att delta i Lantbrukskvällens program. Aktiviteterna inleds kl. 18.30ca. Bilagt finns en förteckning över de kontor som deltar. Stommen i Lantbrukskvällens program är en intern tv-sändning i två delar. Tv- programmet sänds via bankens ordinarie satellitnät till alla kontor. Första delen beskriver förändringarna i omvärlden och hur de påverkar lantbruket och banken. Medverkar gör VD Reinhold Geijer, förste vice ordförande Bo Dockered, ordförande i Riksdagen jordbruksutskott Lennart Daléus, VD LRF Konsult Mats Karlsson, LRF:s förhandlingschef Lars-Erik Lundkvist, inbjudna lantbrukare och bankens ekonomiska experter. I pausen finns möjlighet för dem ute på kontoren att faxa in frågor till studion. Dessa besvaras sedan i tv-sändningens andra del. För ytterligare information: Göran Abrahamsson, lantbruksansvarig i FöreningsSparbanken, tfn 08-585 935 74 Lena Grönwall, Kommunikationsenheten, tfn 08-585 935 76 Bilaga: Kontorsförteckning ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/03/02/19990205BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/03/02/19990205BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar