500 000 kunder använder FöreningsSparbankens internettjänster

500 000 kunder använder FöreningsSparbankens internettjänster Förra året tog användandet av FöreningsSparbanken internettjänster fart på allvar. Under årets sista vecka tillkom hela 11 000 nya kunder, vilket innebär att FöreningsSparbanken förstärker sin ställning som Sveriges största internetbank. - Bakom den här framgången ligger det faktum att allt fler av våra kunder har fått upp ögonen för hur enkelt och bekvämt det är att utföra sina bankärenden via Internet. Vi har också utvecklat nya internetbanksfunktioner, bland annat "Dialogen", en funktion som kan anpassa internetbanken till varje enskild kund. Dessutom har vi tagit fram en enklare internetbankslösning för kunder som vill prova på det nya sättet att sköta sina bankaffärer, säger Håkan Nyberg, chef för Banken via Internet. - Omkring två miljoner räkningar betalas varje månad via vår internetbank, berättar Gert Engman, vVD och ansvarig i bankledningen för telefon- och internetbank. Omkring hälften av alla svenska har tillgång till Internet hemma eller på jobbet. Med en marknadsandel på 50% har FöreningsSparbanken och fristående sparbanker en betydande potential att växa ytterligare, säger Engman. FöreningsSparbankens hemsida och internetbank har fått flera utmärkelser. 1999 utnämnde undersökningsföretaget Interbrand och IBM FöreningsSparbanken till bästa internetbank i Europa och näst bästa i världen. Under förra året tecknade norska Sparebank 1 Gruppen kontrakt för att köpa FöreningsSparbankens internetbankslösning. Ytterligare information: Gert Engman vVD, ansvarig för telefon- och internetbank, tel 08-5859 2068 Håkan Nyberg, chef för Banken via Internet, tel 08-5859 2287 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar