Anders Sahlén Senior Advisor i FöreningsSparbanken

Anders Sahlén Senior Advisor i FöreningsSparbanken FöreningsSparbanken har träffat en överenskommelse om att knyta general- direktören i Närings- och Handelsdepartementet Anders Sahlén till banken som Senior Advisor. Anders Sahlén kommer som Senior Advisor bland annat att vara rådgivare till FöreningsSparbankens koncernchef Reinhold Geijer. Anders Sahlén kommer också att inneha styrelseuppdrag i koncernen, samt i utländska finansinstitut där banken är delägare. Vidare kommer att ingå ordförandeskap och samordningsuppdrag i projekt i bankens verksamhet. Anders Sahlén var verksam i Sveriges Riksbank 1973 - 1990, den senare tiden som vice riksbankschef. Han var 1990 - 1993 chef för Finansinspektionen och därefter, 1994 - 1996 minister vid svenska ambassaden i Washington. Anders Sahlén var 1996 - 1997 generaldirektör i Statsrådsberedningen och innehar sedan 1998 motsvarande befattning i Närings- och Handelsdepartementet, i båda fallen med ansvar för den så kallade Östersjömiljarden. För ytterligare information: Reinhold Geijer, VD, koncernchef, FöreningsSparbanken, 08-5859 21 70 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/06/29/19990204BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/06/29/19990204BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar