Barn ger designförslag till eurosedlarna

Barn ger designförslag till de nya eurosedlarna Tidningen Lyckoslanten inbjöd i våras sina läsare i låg- och mellanstadiet att rita något som de uppfattar som riktigt svenskt och som skulle kunna pryda de nya eurosedlarna. 315 tävlingsbidrag har inkommit. Bakom tävlingen stod EU- kommissionens representation i Stockholm och Sparbanken Sverige. Tio vinnare har nu korats och de vinnande motiven kommer i dagarna att överlämnas till betalningsmedelsavdelningen på Riksbanken. - Idén till en pristävling föddes när frågan om en nationell symbol på eurons sedlar och mynt diskuterades. Vi tyckte det skulle vara roligt att låta barn, som ofta har kreativa idéer, få komma med förslag på sådana symboler, säger Linda Steneberg, chef för EU-kommissionens representation i Stockholm och en av jurymedlemmarna. De övriga två jurymedlemmarna Johannes Kvissberg, bildlärare, och Lars-Olof Ödlund, vVD Sparbanken Sverige, kunde konstatera att de vanligaste motiven var älg, midsommarstång, Kalles kaviar och köttbullar och att uppfinningsrikedomen bland barnen var mycket stor. För ytterligare information: Linda Steneberg, chef EU-kommissionens representation i Stockholm, tfn 08-562 444 11 Lars-Olof Ödlund, vVD Sparbanken Sverige, tfn 08-790 11 98 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/06/19990208BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/06/19990208BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar