Bättre ränta på vardagspengarna

FöreningsSparbanken lanserar nya förmåner för kunderna: Bättre ränta på vardagspengarna FöreningsSparbanken ger 3,5 procents ränta på Privatkontot - direkt från första kronan. För att få del av villkoren i bankens nya kunderbjudande ska kunden ha sin vardagsekonomi i banken, dvs. inkomst på konto, ett bank- eller betalkort och en betaltjänst (giro- eller Internetbetalning). Då lämnar FöreningsSparbanken 3,5 procents ränta i dagsläget på Privatkontot från första kronan. På belopp över 15.000 ges 2 procent. Kunderna får också lägre pris på både kort och betaltjänst. Det här är några av förmånerna i FöreningsSparbankens kunderbjudande. Dessutom tar FöreningsSparbanken bort alla anslutningsavgifter - oavsett om kunden väljer att använda Internetbanken, telefonbanken med självbetjäning, telefonbanken med personlig service eller att gå in på bankkontoret. Kunderna betalar som tidigare för de tjänster de utnyttjar. Men ju mer av arbetet de gör själva, desto billigare blir det att utföra tjänsten. Syftet med erbjudandet är att skapa valfrihet för kunderna att kunna göra sina bankaffärer på det sätt som för varje individ och i varje situation är enklast och effektivast. Ett motsvarande erbjudande riktas även till FöreningsSparbankens företagskunder, där kunder med Företagskonto och en betaltjänst får tillgång till en rad tjänster till förmånligare villkor. Erbjudandet utgår från varje företags enskilda behov och tvingar ingen till dyrbara paketlösningar för att täcka sina basbehov av företagstjänster. För ytterligare information: Ivar Fransson, Kommunikationsenheten, tfn 08-585 935 71 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/17/19990205BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/02/17/19990205BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar