Bättre ränta på vardagspengarna

Svensk handel och FöreningsSparbanken har träffat avtal om Cash Svensk Handel och FöreningsSparbanken har tecknat ett ramavtal beträffande villkoren för handelns medverkan i systemet med kontantkort. Överenskommelsen innebär att handlarna inte behöver betala några serviceavgifter när konsumenterna betalar med Cash förrän i januari år 2001, samt att ett pristak för åren 2001 och 2002 införs. I uppgörelsen ingår även att parterna ska genomföra en gemensam effektivitetsstudie som ska vara vägledande i den framtida prissättningen. Svensk Handel har hittills avrått sina medlemsföretag från medverkan i Cash eftersom villkoren ansetts alltför oförmånliga, säger Walter Sköldefors på Svensk Handel. Vi har nu i ett ramavtal fått villkor som vi tycker är acceptabla. Genom en längre period utan priser och ytterligare två år med ett förutbestämt maxpris, får vi den stabilitet och den säkerhet vi eftersträvat. Vi är glada att vi efter en lång tid av överläggningar och diskussioner har nått fram till villkor som handeln kan acceptera, säger Jan Lidén på FöreningsSparbanken. Det gäller nu bara att på ett bra sätt få ut Cash till kunderna så att kontantvolymen i handeln successivt kan minska. Det ökar säkerheten och minskar på sikt också kostnaderna för alla parter. FöreningsSparbanken och Svensk Handel kommer att fortsätta sina diskussioner för att genom ökad effektivitet göra såväl betalning med Cash som annan kortbetalning i handeln billigare och enklare. För ytterligare information: Walter Sköldefors, Svensk Handel, 08-762 78 26 Jan Lidén, FöreningsSparbanken, 08-585 922 27 Gun-Liz Olander, FöreningsSparbanken, 08-585 922 24 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar