Birgitta Johansson-Hedberg ny styrelseordförande i Umeå universitet

Birgitta Johansson-Hedberg ny styrelseordförande i Umeå universitet Regeringen utsåg på torsdagen Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken till styrelseordförande i Umeå universitet. Birgitta Johansson-Hedberg tillträder sitt uppdrag den 1 januari 2004. - Väl fungerande universitet är framgångsfaktorer för Sverige som nation. Därför ser jag fram emot att få delta i arbetet med att utveckla Umeå universitet för att ytterligare befästa positionen som ett internationellt och nationellt respekterat universitet, säger Birgitta Johansson-Hedberg. Birgitta Johansson-Hedberg har en fil kand-examen och en psykologexamen. Hon har idag uppdrag som styrelseordförande i Lindex AB och som ledamot i styrelserna för FöreningsSparbanken AB och Sveaskog AB. Hon är också ledamot i Aktiemarknadsnämnden. För ytterligare information: Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken, tfn 0702-18 02 83 Jesper Berggren, Presschef FöreningsSparbanken, tfn 0705-49 37 67 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00850/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar