Cash-premiär i Stockholms P-automater

Cash-premiär i Stockholms P-automater Elektronisk betalning med Cash löser Stockholms-bilisternas myntproblem Stockholms gatu- och fastighetsborgarråd Sten Nordin (m) inviger idag de 6 första parkeringsautomaterna av planerade 500 där Stockholms-bilisterna kan betala med Cash, den elektro-niska plånboken. -Cash-betalning är ett bra sätt att öka servicen till bilisterna och ett smidigt alter-nativ för staden till den otympliga och kostsamma hanteringen att samla in och räkna tonvis med mynt från P-automaterna, säger gatu- och fastighetsborgarrådet Sten Nordin (m). Med ett laddat Cash behöver stockholmarna inte längre tänka på att bära med sig de bortåt 70-80 kronor i klingande mynt som krävs för att parkera i attraktiva lägen. Cash kan laddas med upp till 1.500 kronor, räcker inte pengarna på kortet finns det drygt 900 Cash-laddare över hela Stockholm i olika slags miljöer, bl a hos 7Eleven och Pressbyrån. Gatukontoret monterar upp sex Cash-automater nu före julen. Om allt fungerar väl, kommer man i januari att konvertera ytterligare 125 maskiner så att de klarar både mynt- och Cash-betalning. Enligt planerna ska 500 automater vara på plats i juni. Den första p-automaten i Stockholm sattes upp 1952. En vanlig dag stoppas om- kring 200.000 mynt som tillsammans väger närmare 2 ton i Gatukontorets auto- mater, pengar som måste samlas in handgripligen och med särskild personal. För-hoppningen är nu att myntfloden ska sina och att bilisterna slipper jaga runt efter växel. Cash-tömningen sker smidigt genom att de digitala "pengarna" förs till ett sk collect card hos Gatukontorets personal. -Erfarenheter i utlandet visar att just parkering är en otroligt uppskattad tillämp-ning för Cash, säger Mårten Hallén, FöreningsSparbanken Kort. Med Cash slipper man jaga runt och mötas av "Vi växlar inte". För ytterligare information: Stockholms Gatu- och Fastighetskontor, Mikael Forkner, 08-508 269 30 FöreningsSparbanken Kort, Mårten Hallén, 08-585 928 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar