Delårsrapport för FöreningsSparbanken januari-september 1998

FöreningsSparbanken uppvisar fortsatt stabil utveckling Bra inledning av "andra halvlek" Rörelseresultatet ökar med sju procent till 5 040 Mkr (4 730) Rörelseresultatet exklusive omställningskostnader ökar till 5 706 Mkr (5 094) Kreditförlusterna minskar med 35 procent till 976 Mkr (1 500) Låg internationell riskexponering Nordikumstrategin förverkligas successivt Helägt SparFond förstärker sparandeaffären Ökade marknadsandelar inom nya tillväxtområden Den nya symbolen redan mest kända varumärke på den svenska bankmarknaden Utdelning om 7 kronor per aktie (6) aviseras Aktiekapitalet höjs genom en aviserad fondemission 1:2 a rapporten finns nu som word och pdf-filer att hämta på http://www.bit.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00210/delår3kv.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00210/FSPAsv.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar