Delårsrapport januari-mars 1998

Delårsrapport för FöreningsSparbanken januari-mars 1998 1998-04-27 Stabil utveckling i FöreningsSparbanken Rörelseresultatet uppgick till 1 628 Mkr (1 593) Rörelseresultatet exklusive omställningskostnader uppgick till 1 802 Mkr (1 593) Räntabiliteten var 17,7% (16,4) 215 kontorssamordningar har beslutats 135 kontor har överlåtits till fristående sparbanker Försäljning av två rörelsefastigheter ger drygt 400 Mkr i realisationsvinst som redovisas under andra kvartalet

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar