Den nya ekonomin tema på "Vårt Ekonomiska Läge"

Den nya ekonomin tema på "Vårt Ekonomiska Läge" Nästa steg in i den nya ekonomin var temat på FöreningsSparbankens årliga konferens, "Vårt ekonomiska läge", som hölls i Stockholm under onsdagen. Årets konferens, som samlade cirka 1100 deltagare från hela landet, arrangerades i samverkan med Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna. Konferensens första talare var professor Philip Kotler från Northwestern University i Chicago och känd marknadsföringsguru. Han talade på temat marknadsföring av städer och orter i Europa. Rolf Jensen, direktör för danska Framtidsinstitutet, lanserade en framtidvision under namnet "The Dream Society", som enligt Jensen kommer att ta över efter informationssamhället. Maria Borelius, vetenskapsjournalist och initiativtagare till den nya kunskapskanalen för TV, K-world, fortsatte med att ge sin syn på Sveriges väg in i det nya kunskapssamhället. Hon betonade bland annat vikten av livslångt lärande. Den svenska högskolan stod sedan i fokus för en hearing där Anders Flodström, KTH, Nils Karlsson, Ciyuniversitetet, Rebecka Lindberg, Hyper Island/Dagens Media, Agneta Bladh, Utbildningsdepartementet samt studenten vid Handelshögskolan i Stockholm, Martin Karlsson debatterade högskolans roll och utveckling. De nordiska storföretagens hemmamarknad diskuterades av FöreningsSparbankens styrelseordförande Göran Collert, handelsminister Leif Pagrotsky, Jörgen Andersson ordförande i Vattenfall, Hans Golteus direktör på Telia samt Lars Hjort, vice VD för KF. Diskussionen inleddes med ett anförande av Leif Pagrotsky Konferensen avslutades med att moderaternas partiordförande, Bo Lundgren, gav sin syn på en ny politik för en ny ekonomi. I samband med konferensen utsågs också årets tillväxtkommun, som i år blev småländska Vaggeryd. För ytterligare information: Sören Andersson, vVD, tfn 08-585 910 29 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08-585 916 30, 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar