Diskussioner pågår mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige

Diskussioner pågår mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige Med anledning av att Föreningsbanken och Sparbanken Sverige har begärt stopp i handeln med respektive bolags aktier meddelas härmed att diskussioner för närvarande pågår mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige kring formerna för ett möjligt samgående. Information kommer att lämnas tisdagen den 18 februari klockan 09.45. Föreningsbanken Sparbanken Sverige ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/02/17/19990212BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/02/17/19990212BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar