Ekonomisk information från FöreningsSparbanken

Ekonomisk information från FöreningsSparbanken FöreningsSparbanken publicerar följande ekonomiska rapporter under 1998: Bokslutskommuniké 13 februari Årsredovisning 15 mars Bolagsstämma Göteborg 23 april Delårsrapport jan-mars 27 april OBS! Ändrat datum Delårsrapport jan-juni 25 augusti Delårsrapport jan-sept 21 oktober För ytterligare information: Roland Pettersson, Investor Relations, tfn 08-585 929 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/03/18/19990205BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/03/18/19990205BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar