Ekonomisk information från FöreningsSparbanken

Ekonomisk information från FöreningsSparbanken FöreningsSparbanken publicerar följande ekonomiska rapporter dessa preliminära datum 1999: Bokslutskommuniké 11 februari Årsredovisning mitten av mars Delårsrapport jan-mars 27 april Bolagsstämma 29 april Delårsrapport jan-juni 24 augusti Delårsrapport jan-sept 20 oktober För ytterligare information: FöreningsSparbanken Investor Relations, tfn 08-585 900 00vx. Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (1015.doc)

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar