Elektronisk energifaktura

ELEKTRONISK ENERGIFAKTURA Först på plan med energifaktura via Internet är Sparbanken och Stockholm Energi. Drygt 500 personer, som är kunder både hos Sparbanken och Stockholm Energi, kommer att under hösten vara med i ett pilotprojekt för el-och gasfaktura via Internet. Sparbanken erbjuder sedan mars i år sina kunder banktjänster via Internet. Anslutningen bland kunderna är redan ca 45.000 med en ytterligare tillströmning om ungefär 2.000 per vecka. Sparbanken arbetar för snabb och kraftig expansion av denna marknad. Stockholm Energi söker möjligheter att göra fakturahanteringen enklare och billigare. Sedan flera år förekommer därför en omfattande elektronisk fakturahantering - EDI - mellan Stockholm Energi och andra, främst stora, företag. Nu är tiden mogen att erbjuda privatkunder elektroniska fakturor. Företaget ser stora möjligheter att förbättra och förenkla kommunikationen med kunderna via den nya tjänsten, vilket kommer att bli allt viktigare på de konkurrensutsatta energimarknaderna. - Vi vill erbjuda våra kunder ett enkelt, tidsbesparande och miljöanpassat alternativ till den traditionella pappersfakturan i brevlådan, säger Stefan Hollmark på Stockholm Energi. Vi är övertygade om en mycket snabb utveckling av betalningar via Internet och vill därför vara tidigt ute. Sparbanken är en naturlig partner i detta projekt, eftersom Sparbanken enligt vår bedömning ligger främst bland landets banker i detta avseende, säger Hollmark och tillägger att höstens pilotprojekt innefattar en aktiv samverkan med kunder för att utforma den elektroniska fakturan på ett lättillgängligt sätt. - Elektronisk faktura är ett nytt sätt för företag att nå sina kunder på ett snabbt och säkert sätt. Samarbetet med Stockholm Energi är betydelsefullt för oss eftersom detta företag, liksom Sparbanken, har hunnit långt när det gäller att utnyttja informationsteknologin i sin utveckling av produkter och tjänster, säger Sten Arvidson på Sparbanken. I Sparbanken via Internet kan bankens kunder redan nu utföra flera bankärenden. Elektronisk faktura är det senaste tillskottet. Den är lätt att ta del av och den gör betalningen mycket enkel. Ytterligare information: Stefan Hollmark, Stockholm Energi, tfn 08-671 73 86 eller e-mail: stefan.hollmark@seab.se Sten Arvidson, Sparbanken, tfn 08-790 15 03 eller e-mail: sten.arvidson@swipnet.se Titta även på Stockholm Energi:s hemsida. Adressen dit är http://www.seab.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/09/04/19990208BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/09/04/19990208BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar