Fakta om aktieindexobligationer

Ekonomisk information från FöreningsSparbanken FöreningsSparbanken publicerar följande ekonomiska rapporter under 1998: Bokslutskommuniké 13 februari Årsredovisning början av mars Delårsrapport jan-mars 21 april Bolagsstämma 23 april Delårsrapport jan-juni 25 augusti Delårsrapport jan-sept 21 oktober För ytterligare information: FöreningsSparbanken Investor Relations, tfn 08-585 900 00vx. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/02/19990205BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/02/19990205BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar