"Fler behöver spara mer"

"Fler behöver spara mer" Svenska folket har blivit mycket rikare under det senaste decenniet. Närmare 500 miljarder kronor bara under förra året. Men bakom detta faktum döljer sig också en annan allvarligare verklighet. Hälften av svenska folket har inget sparande alls eller nästan inget. Det visar en ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00970/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar