Förändring i FöreningsSparbankens ledning

Förändring i FöreningsSparbankens ledning Roger Gullqvist, vVD och CIO i FöreningsSparbanken lämnar den 1 februari 2000 banken och återvänder till WM-data koncernen. Roger Gullqvist aviserade redan under sommaren 1999 att han planerade att övergå till annan verksamhet utanför FöreningsSparbanken, men enades med banken om att stanna kvar över det förestående millennieskiftet. Rekryteringen av ny IT-chef i FöreningsSparbanken pågår. Lars Strandberg, tidigare vVD i banken, blir tillförordnad IT-chef tills ny IT-chef tillträtt. För ytterligare information Göran Ahlström, koncernchef FöreningsSparbanken, tfn 08-585 928 98 Lars Harrysson, koncernchef WM-data, tfn 08-670 24 44 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.