Förändring i FöreningsSparbankens ledning

Förändring i FöreningsSparbankens ledning Vid dagens sammanträde med styrelsen för FöreningsSparbanken anmäldes att Birgitta Schött, vice VD och marknadsområdesansvarig i bankledningen för område Norra Norrland, anhållit att få lämna bankledningen och befattningen som vice VD i samband med bankens bolagsstämma den 23 april i år. Birgitta Schött kommer fortsättningsvis att ha det övergripande ansvaret för bankens affärsområde Kvinnor & Ekonomi, samt medverka i satsningarna på utveckling av kvinnliga ledare i koncernen. För ytterligare information: Reinhold Geijer, VD och koncernchef, tfn 08-585 921 70 Birgitta Schött, vVD, tfn 08-585 911 74 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/03/26/19990205BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/03/26/19990205BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar