Förändringar i FöreningsSparbankens ledning

Förändringar i FöreningsSparbankens ledning Vid dagens styrelsemöte i FöreningsSparbanken anmäldes att bankens informationsdirektör, Gunnar Andersson, och bankens ansvarige för utvecklingsfrågorna i Norden/Östersjöområdet, Lars-Olof Ödlund, vid bolagsstämman i april i år övergår i nya roller för banken och i samband därmed lämnar Bankledningen och sina befattningar som vice VD. Gunnar Andersson, som 1999 uppnår överenskommen pensionsålder, kommer fortsättningsvis att på uppdrag av VD och som medlem av bankens kommunikationsråd arbeta med koncernens strategiska kommunikationsfrågor, samt även i olika sammanhang företräda banken externt. Han kommer också att ha vissa uppdrag utanför banken. Lars-Olof Ödlund, som 1997 uppnådde överenskommen pensionsålder, kommer fortsättningsvis att stå till bankens förfogande och därvid ha ansvaret för satsningar inom riskkapitalområdet, samt även ha vissa styrelseuppdrag för bankens räkning. För ytterligare information: Reinhold Geijer, VD, tfn 08-585 921 70 Gunnar Andersson, vVD, tfn 08-585 928 68 Lars-Olof Ödlund, vVD, tfn 08-585 911 98 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/20/19990205BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/02/20/19990205BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar