Föreningsbanken och Sparbanken sponsrar Toner för miljoner

Föreningsbanken och Sparbanken sponsrar Toner för miljoner Toner för miljoner är namnet på Föreningsbankens och Sparbankens stora sponsorsatsning på en av Sveriges största och bredaste folkrörelser - körverksamheten. Satsningen innebär att svenskt körliv under en tvåårsperiod får ca 10 miljoner kronor, och för dessa medel kommer det bl.a. att anordnas en landsomfattande körtävling, Svenska mästerskapet i körsång, med stor final i Globen den 15 november 1997. Riksfinalen kommer att sändas i TV4. Ett kansli byggs upp för projektet i Örebro. Ansvarig där kommer att vara Fred Sjöberg och tillsammans med sina medarbetare kommer han att hålla kontakten med Sveriges körer och med de 23 länsombuden. - Det här innebär ett fantastiskt lyft för körsången i Sverige, säger Christian Ljunggren, ordförande i KÖRSAM, samarbetsrådet för Sveriges körer. Föreningsbanken och Sparbanken som just nu förbereder ett samgående, markerar med Toner för miljoner sin stärkta inriktning på att vara en bred folkbank. - I dag sjunger cirka 700 000 svenskar i körer av olika slag. Det känns naturligt för oss att gå in i ett samarbete med en folkrörelse som körsången. Det ligger helt i linje med Föreningsbankens och Sparbankens profil, säger Gunnar Andersson, vice verkställande direktör i Sparbanken Sverige. För ytterligare information: Gunnar Andersson, Informationsdirektör Sparbanken Sverige, tfn 08-790 28 68 Jesper Berggren, Informationsdirektör Föreningsbanken, tfn 08-782 34 16 Claes Fagerström, Projektledare, tfn 08-790 10 71 Fred Sjöberg, Toner för miljoner-kansliet, tfn 019-18 51 74 Christian Ljunggren, Ordförande KÖRSAM, tfn 08-770 15 92 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/04/11/19990208BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/04/11/19990208BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar