Föreningsbanken och Sparbanken Sverige i fastighetsaffär med AMF

Föreningsbanken/Sparbanken Sverige i fastighetsaffär med AMF-S i Stockholm Säljer huvudkontor på Grevturegatan Köper Gallerianfastighet och blir ensamägare av Galleriankvarteret Föreningsbanken AB och Sparbanken Sverige AB, som under hösten går samman och bildar den nya FöreningsSparbanken, har träffat överenskommelse med AMF-S om att till AMF-S sälja de fastigheter vid Grevturegatan i Stockholm där Föreningsbankens huvudkontor har lokaler, samt köpa en av AMF-S hälftenägd fastighet i Galleriankvarteret vid Hamngatan i Stockholm. Sparbanken Sverige äger redan den andra hälften av denna fastighet. Försäljningen av fastigheterna innebär en realisationsvinst för FöreningsSparbanken om ca 80 Mkr. Avtalet innebär att FöreningsSparbanken ges fortsatt full dispositionsrätt av lokalerna vid Grevturegatan under 1997 och 1998. Under 1999 kommer en successiv utflyttning att genomföras fram till det att hyresavtalet helt löper ut den 31 december 1999. AMF-S har för avsikt att efter det att hyresavtalet löpt ut, bygga om fastigheten för uthyrning till annan hyresgäst. Projektering av detta kommer att påbörjas under 1998. FöreningsSparbanken kommer under den återstående hyrestiden att utnyttja de nuvarande Föreningsbankslokalerna för att kunna samla flera av den nya bankens centrala enheter i gemensamma lokaler. Detta innebär att vissa av de enheter som i dag finns vid Grevturegatan kommer att flytta till Brunkebergstorg, där FöreningsSparbanken kommer att ha sina centrala enheter placerade, samtidigt som enheter och funktioner som i dag finns vid Brunkebergstorg tillfälligt kommer att flytta till Grevturegatan. Genom köpeavtalen i kombination med hyresavtalet skapar vi det utrymme vi initialt behöver när våra två bankers centrala enheter i höst läggs samman, säger Nils-Fredrik Nyblæus, ekonomidirektör och vVD i Sparbanken Sverige. I och med affären med AMF-S blir vi också ensamägare av Gallerianfastigheten, vilket skapar goda förutsättningar för vidare utveckling, fortsätter Nils- Fredrik Nyblæus. För ytterligare information: Lars Nyberg, vVD Föreningsbanken AB, tel 08-782 33 22 Nils-Fredrik Nyblæus, vVD Sparbanken Sverige AB, tel 08-790 25 32 Einar Frydén, informationsansvarig Integrationsledningen, tel 08-790 16 30 För ytterligare information från AMF-S hänvisas till: Stefan Sundh, chef fastighet AMF-S, tel 08-787 48 15 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/08/15/19990208BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/08/15/19990208BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar