FöreningsSparbanken bästa svenska bank på värdepappers depåer enligt Global Inv

FöreningsSparbanken bästa svenska bank på värdepappersdepåer enligt Global Investor FöreningsSparbanken - Swedbank internationellt - rankas som den främsta svenska banken inom s k custody services i en undersökning om bankers förmåga att hantera värdepappersdepåer för internationella banker. Undersökningen publiceras i det senaste numret (november 1997) av den amerikanska tidskriften Global Investor. Därmed passerar FöreningsSparbanken både Handelsbanken och S E Banken. Det är under det senaste året som FöreningsSparbanken har skjutit fram sina positioner på denna konkurrensutsatta marknad. Under 1997 har också flera internationella banker flyttat sin kronclearing till Swedbank Markets. Undersökningen är en enkät som genomförs bland internationella banker som utvärderar och rankar depåbanker. Bankerna bedöms utifrån 10 olika kriterier. Kriterierna prioriteras efter betydelse i sammanräkningen. Swedbank Markets avdelning för custody services är ISO 9002 certifierad. - Det här är en uttalad fokuserad satsning på att stärka positionerna under de senaste två åren som vi nu ser resultatet av, säger Sofia Brånfelt, på Swedbank Markets Custody Services. För ytterligare information: Håkan Källåker, vVD, chef Swedbank Markets, tfn 08-585 915 30 Annika Wijkström, tfn 08-585 913 97 Sofia Brånfelt, tfn 08-585 920 51 Bilaga: Artikel ur Global Investor november 1997 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/03/19990205BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/03/19990205BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar