FöreningsSparbanken bildar företagarråd

FöreningsSparbanken bildar företagarråd FöreningsSparbanken har bildat ett företagarråd som ska utgöra en kontaktyta mellan de små och medelstora företagen och banken. Företagarrådet ska också öka kunskapen om företagandets villkor inom banken och i samhället. Rådet består av personer med bred kunskap om företagarfrågor. Ledamöterna är Nils-Erik Johansson, grundare och VD för Hemköp, Leif Lundblad, entreprenör och uppfinnare, Thomas Brühl, VD för Vision Park Entertainment AB och doktorand i organisationsteori, Birgitta Hermansson, VD för AB Dahls Patentbyrå, Camille Forslund, ägare till firma 'Allo 'Allo Översättningar, Solweig Fransson, VD i familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning AB, Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap och småföretagsutveckling vid högskolan i Växjö samt Anders Borgcrantz, vice VD i FöreningsSparbanken och ansvarig i bankens ledning för kundsegmentet små och medelstora företag. Bo Dockered är rådets ordförande. Han är också förste vice ordförande i FöreningsSparbanken. - Rådets ledamöter ska ge impulser och kunskaper om hur banken ska kunna utvecklas för att ge företagen ett bra stöd. Men de ska också fungera som ambassadörer ute i samhället när det gäller företagande. FöreningsSparbanken har en stor andel små och medelstora företag som kunder. Hela denna företagssektor får nu i rådet en kvalificerad kontaktyta mot FöreningsSparbanken och för bankens styrelse blir rådet en viktig kunskapskälla för utvecklingen av arbetet på företagsområdet. - En prioriterad fråga för rådet är att särskilt studera förutsättningarna för den nya typ av kunskapsföretag som nu växer fram, menar Bo Dockered. Andra viktiga områden som står på rådets agenda är frågor kring anskaffning av riskkapital, lokalt och regionalt utvecklingsarbete, kvinnligt företagande och företagande bland nya svenskar. Ytterligare information: Bo Dockered, 1:e vice ordförande i FöreningsSparbanken, tel 08-58 59 10 00 Anders Borgcrantz, vice VD, tel 08-58 59 13 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/17/19990204BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/17/19990204BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar