FöreningsSparbanken erbjuder säker identifiering på nätet

Nya möjligheter för företag och myndigheter: FöreningsSparbanken erbjuder säker identifiering på nätet Under år 2002 kommer företag, myndigheter och organisationer att kunna börja använda FöreningsSparbankens ID-tjänst, som gör det möjligt för personer att legitimera sig, signera dokument och att teckna bindande avtal via Internet. Statskontoret har nu tecknat ett ramavtal med FöreningsSparbanken, som innebär att stat, kommun och landsting får möjlighet att på ett säkert sätt kommunicera med personer via Internet. "Att säkert kunna identifiera en person via Internet har hittills bara kunnat göras inom internetbankerna. Säker kommunikation i samband med andra affärer och signeringar över nätet blir nu verklighet", säger Håkan Nyberg, ansvarig för FöreningsSparbankens internetbank, och fortsätter: "Vi ser stora affärsmöjligheter med den nya ID-tjänsten. På det här viset bidrar vi till att utvidga och uppgradera den elektroniska infrastrukturen till nytta både för företag, deras kunder, myndigheterna och hela samhället". ID-tjänsten fungerar med hjälp av så kallade certifikat - en programvara som utgör den elektroniska identiteten - med uppgift om namn och personnummer. Certifikatet lagras på e-kundens hårddisk och tillhandahålls av FöreningsSparbanken som ansvarig utfärdare. Lösningen för ID-tjänsten har utvecklats i samarbetet "Bankernas ID- tjänst" mellan FöreningsSparbanken och ytterligare fem banker. Den nya tjänsten bygger på att mer än 2 miljoner kunder är internetbankskunder i svenska banker. I och med detta är dessa kunder en gång säkert identifierade och erbjuds att beställa certifikat. Många myndigheter har omfattande kontakter med många medborgare och den nya ID-tjänsten möjliggör både förbättrad service och stora effektivitetsvinster. Intresset från den offentliga sektorn har varit stort under utvecklingsarbetet och i dagarna blev ett ramavtal med Statskontoret klart om leverans av tjänsten till den offentliga sektorn. För internetbankskunderna blir det tack vare ID-tjänsten mycket enklare att kommunicera med olika myndigheter och företag. Det egna certifikatet och en kod kommer att fungera mot många webbplatser, därmed blir det färre användarnamn och koder att hålla rätt på. För ytterligare information kontakta: Håkan Nyberg, ansvarig internetbanken, tel 08-585 922 87 Kennet Karlsson, marknadsansvarig inom affärsområde Betala, tel 08-585 923 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00520/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar