FöreningsSparbanken får integrationspris

FöreningsSparbanken får integrationspris På torsdagen fick FöreningsSparbanken i Malmö ta emot Malmös Mångfalds- och Integrationspris. Priset, som överlämnades av kommunalfullmäktiges ordförande, Kjell-Arne Landgren, mottogs av lokalbankchefen Carina Skoglund och gick till FöreningsSparbanken bland annat för satsningarna på kontoret i stadsdelen Rosengård, där de anställda tillsammans talar 14 invandrarspråk. Malmö stad delade för andra gången ut Mångfalds- och Integrationspriset för goda exempel i arbetet för en integrerad stad, det vill säga en stad där alla är behövda, respekterade och trygga. Malmös integrationsråd har instiftat tre priser: ett till skolklasser, ett till föreningar eller enskilda personer samt ett till företag inom näringslivet. FöreningsSparbanken fick priset med följande motivering: "Ett gott exempel på att etnisk och kulturell mångfald lönar sig. Företaget har medvetet satsat på etnisk mångfald i personalstyrkan för att ge god service åt kundkretsen. Därigenom har kontoret kunnat expandera sin verksamhet." Jan Calner, ansvarig för FöreningsSparbankens integrationsarbete menar att de framsteg som utmärkelsen är ett resultat av det nationella partnerskapet "Städer i samverkan" som bildats mellan FöreningsSparbanken, bostadsbolagen i de invandrartäta områdena Biskopsgården i Göteborg, Rinkeby i Stockholm och Rosengård i Malmö. I partnerskapet ingår också stadsdelsledningarna för stadsdelarna där dessa områden ingår. - Vi är banken för alla människor. Och personer med utländsk härkomst är vår snabbast växande kundgrupp. Därför jobbar vi hela tiden för att bli bättre på att möta alla kunders olika behov, vare sig det gäller språkkunskaper eller kulturell kompetens, säger Birgitta Andersson, chef för FöreningsSparbankens Rosengårdskontor. För ytterligare information: Jan Calner, ansvarig för FöreningsSparbankens integrationsarbete, tel 070-567 0711 Carina Skoglund, lokalbankschef i Malmö, 040-24 21 06 Jesper Berggren, presschef, 08-58 59 24 78 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00930/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00930/bit0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar