FöreningsSparbanken får pris för IT-effektivitet

FöreningsSparbanken får pris för IT-effektivitet FöreningsSparbanken har tilldelats Compass Priset 2003. Priset delas ut av det internationella konsultföretaget Compass Consulting, som är ett ledande benchmarkinginstitut inom IT. FöreningsSparbankens IT- organisation har fått priset med motiveringen att man "visar en stadigt stigande positiv trend över förbättringar och befinner sig på de flesta områden i världsklass." FöreningsSparbanken har bland annat nått sitt mål att genomföra runt 20 procent fler transaktioner utan kostnadsökningar. Compass Consulting skriver vidare i sin motivering att "FöreningsSparbanken med en faktabaserad och oberoende metod kunnat visa att storskalig outsourcing inte är ett oundvikligt alternativ för större IT-organisationer. Dessutom har man skapat ett mervärde för banken genom att kunna behålla full kontroll över denna centrala del av bankverksamheten." - Vi har under lång tid arbetat målmedvetet med vår effektivitet inom IT, säger Fredrik Runnquist, IT-chef i FöreningsSparbanken. Att få den här prestigefyllda utmärkelsen sporrar oss till nya tag. Ytterst handlar det ju om att vi genom en effektiv utveckling, förvaltning och drift av IT ökar möjligheterna att göra FöreningsSparbanken mer konkurrenskraftig För ytterligare information: Fredrik Runnquist, IT-chef, FöreningsSparbanken, tfn: 0705-26 11 05 Anna Sundblad, kommunikationsstaben tfn: 0703-21 39 95 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar