FöreningsSparbanken förstärker lokalbanksrörelsen

FöreningsSparbanken förstärker lokalbanksrörelsen FöreningsSparbanken genomför ett antal förändringar i syfte att ytterligare stärka lokalbanksrörelsen och kontoren och samtidigt knyta densamma närmare ledningen. Detta för att understryka de lokala bankernas centrala roll i bankens strategi. FöreningsSparbankens VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg övertar det direkta ansvaret för bankens lokalbanksrörelse. Samtidigt förstärks ledningen genom att Göran Gunnarsson anställs som vice VD i banken och ställföreträdande chef för lokalbanksrörelsen. Göran Gunnarsson återvänder därmed till FöreningsSparbanken efter att under 2 år ha varit VD för Samhall AB. Den tidigare chefen för lokalbanksrörelsen, Ingrid Persson, kvarstår som vice VD i FöreningsSparbanken och kommer att arbeta inom retail-området. "Det känns roligt och stimulerande att vara tillbaka i FöreningsSparbanken igen och jag ser fram emot att få arbeta med att ytterligare förstärka bankens position på den svenska marknaden", säger Göran Gunnarsson. "Den utveckling vi sett de senaste åren visar att den strategiska betydelsen av kontorsrörelsen ökar och som en följd av detta vill jag själv ta en större del av det operativa ansvaret inom detta område", säger Birgitta Johansson-Hedberg. Andra förändringar i FöreningsSparbankens ledning är att Bengt-Erik Lindgren, VD för Spintab och tillika ansvarig för affärsområde Låna övergår till att bli regionchef för mellersta regionen. Han efterträds av Mikael Inglander, för närvarande ansvarig för affärsområde Betala. Ansvaret för Affärsområde Betala övertas av Kjell Hedman, för närvarande regionchef i mellersta regionen. Samtliga dessa tre är vice VD i FöreningsSparbanken. För ytterligare information kontakta Staffan Salén, vVD och Chef för Information och Investor Relations, FöreningsSparbanken, tel. 08-585 927 79 eller 070-531 01 11 Jesper Berggren, presschef, FöreningsSparbanken, tel. 08-585 924 78 eller 070-549 37 67 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00070/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar