FöreningsSparbanken ger ut två aktieindexlån

FöreningsSparbanken ger ut två aktieindexlån - VärldsSpax II och JapanMax III Anmälningsperioden för båda lånen är 10 maj till 4 juni. VÄRLDSSPAX II är en obligation där avkastningen baseras på den sammanvägda procentuella utvecklingen av tre etablerade aktieindex för aktiemarknaderna i Europa, USA och Japan. JapanMAX III är en obligation där avkastningen baseras på utvecklingen av ett etablerat aktieindex för Tokyobörsen. Nominellt belopp och eventuell avkastning betalas ut den 18 december 2002. -Vi har valt ytterligare en produkt på tema världen, säger Ronny Jacobsson, privatmarknadschef inom fondkommission. Skälet till det är att vi vill erbjuda ett brett placeringsalternativ med låg risk precis som VÄRLDSSPAX I, vilken lanserades i mars. Samtidigt är intresset för placeringar i Japan mycket stort just nu och vi vill givetvis kunna möta kundernas behov. Därav en JapanMAX III som kombinerar låg risk med möjligheten till avkastning om Tokyobörsen fortsätter uppåt. VÄRLDSSPAX II är ett aktieindexlån som ges ut i två serier: @ Serie A - SPAX. Emissions- och återbetalningskurs 100 procent. Vid beräkning av obligationens avkastning har ett tak för indexkorgens värdeökning satts till 140 procent av startvärdena. En uppgång som överstiger 40 procent påverkar således inte avkastningen. @ Serie B - MAX. Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs 100 procent. Vid beräkning av obligationens avkastning har ett tak för indexkorgens värdeökning satts till 150 procent av startvärdena. En uppgång som överstiger 50 procent påverkar således inte avkastningen. JapanMAX III är ett aktieindexlån som ges ut i en serie med emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs 100 procent. Något tak för slutindex värde har inte satts. Utöver relevanta aktieindex procentuella uppgång under lånens löptid avgörs avkastningens storlek av den så kallade avkastningskoefficienten, vilken fastställs av banken på fixeringsdagen för startindex den 9 juni för VÄRLDSSPAX II och 10 juni för JapanMAX III. Obligationerna registreras hos VPC och börsnoteras på SOX. För ytterligare information: Ronny Jacobsson, privatmarknadschef, Swedbank Fondkommission, tfn 070-570 21 95 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00340/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00340/bit0002.doc

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar