FöreningsSparbanken har sålt sina aktier i danska BG Bank

FöreningsSparbanken har sålt sina aktier i danska BG Bank FöreningsSparbanken har sålt sin aktiepost på knappt fem procent i danska BG Bank. Försäljningen ger en realisationsvinst på cirka 240 MSEK, vilken kommer att redovisas som övrig intäkt under första kvartalet 1998. FöreningsSparbanken avser nu att närmare pröva förutsättningarna för en filialetablering i Köpenhamn. För ytterligare information Reinhold Geijer, VD, tfn 08-585 921 70 Håkan Källåker, vVD, tfn 08-585 915 30 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08-585 916 30, 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/19/19990205BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/02/19/19990205BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar