FöreningsSparbanken inleder samarbete och köper aktier i österrikiska Erste Bank

FöreningsSparbanken inleder centraleuropeiskt samarbete och förvärvar aktier i österrikiska Erste Bank Sparbanken Sverige, under namnändring till FöreningsSparbanken, har beslutat träffa ett samarbetsavtal med Erste Bank i Österrike. Erste Bank inleder samtidigt samarbete med Commerzbank i Tyskland och Bacob Bank i Belgien. Erste Bank är resultatet av en fusion mellan die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG und GiroCredit Bank AG der Sparkassen. Erste Bank, med en balansomslutning om ATS 654 mrd och 377 kontor i Österrike, är Österrikes näst största bank och är även mycket väl etablerad i övriga Centraleuropa. FöreningsSparbanken och Erste Bank har under en tid fört diskussioner angående ett samarbete. Det har därvid konstaterats att det föreligger en betydande samarbetspotential mellan bankerna, vilka har en delvis likartad bakgrund inom sparbanksrörelsen i respektive land. Båda bankerna har vidare ett omfattande kontaktnät i Östeuropa. Det samarbete bankerna nu beslutat inleda inbegriper bland annat områdena handelsfinansiering, betalningar, övrig corporate banking, samt placeringsprodukter. Erste Bank avser att inom kort genomföra en marknadsnotering på Wiens fondbörs. I samband därmed har FöreningsSparbanken, i egenskap av strategisk affärspartner, inbjudits och accepterat att förvärva aktier i Erste Bank upp till ett belopp motsvarande drygt 400 Mkr. Commerzbank och Bacob Bank har likaledes accepterat att teckna aktier i Erste Bank. - Vårt samarbete med Erste Bank bygger på FöreningsSparbankens strategi med Norden- och Östersjöområdet som hemmamarknad. Genom Erste Banks starka ställning i Centraleuropa kan vi nu vidare erbjuda våra kunder förbättrade affärsmöjligheter samtidigt som vår starka ställning i Norden/Östersjöområdet ger Erste Banks kunder motsvarande affärsmöjligheter, säger Håkan Källåker, vVD i Sparbanken Sverige och ansvarig för förhandlingarna med Erste Bank. För ytterligare information: Håkan Källåker, vVD, tfn 08-790 15 30 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08-790 16 30, 0705 - 11 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/30/19990208BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/30/19990208BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar