FöreningsSparbanken och SACO visar: - Standardförlust på tusentals kronor för akademiker sedan 1975

FöreningsSparbanken och SACO visar: - Standardförlust på tusentals kronor för akademiker sedan 1975 Sex år efter examen har akademiker realt sett lägre bruttolön 1998 än man hade 1975. Samtidigt har industriarbetarna höjt sin reala bruttolön med tio procent. Det visar rapporten "En ljusnande framtid.?" om akademikers löne- och standardnivåer som FöreningsSparbanken och SACO gjort. Ännu sämre har det gått när man ser vad pengarna ska räcka till. Efter skatt, studiemedelsavgift och den nödvändigaste konsumtionen har alla akademikergrupper mindre kvar än de hade 1975; läget sex år efter examen är idag 55 procent sämre för psykologer, 49 procent sämre för gymnasielärare och 47 procent sämre för socialsekreterare. För psykologerna motsvarar detta en minskning med 4 200 kronor i månaden i 1998 års penningvärde. Motsvarande nedgång för industriarbetaren är 19 procent eller 800 kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00610/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00610/bit0003.xls Bilaga

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.