FöreningsSparbanken och Spintab uppgraderas av Standard & Poor's

FöreningsSparbanken och Spintab uppgraderas av Standard & Poor's Ratinginstitutet Standard & Poor's har beslutat att höja FöreningsSparbankens och Spintabs rating för kortfristig upplåning från A2 till A1. Samtidigt har FöreningsSparbanken erhållit ratingen A från Standard & Poor's för långfristig upplåning. FöreningsSparbanken bildades 1997 genom en sammanslagning av Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. Dotterbolaget Spintab är ett av de ledande instituten på den svenska bolånemarknaden. För ytterligare information kontakta: Staffan Salén, Investor Relations 08-58 59 27 79 FöreningsSparbanken Hans Pörner, Vice VD Spintab 08-58 59 10 41 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar