FöreningsSparbanken säljer del i Hansapank till Bank Handlowy

FöreningsSparbanken säljer del i Hansapank till Bank Handlowy Den ledande polska banken Bank Handlowy går, via sitt dotterbolag Handlowy Investments, in som delägare i estniska Hansapank genom att köpa 4.000.000 aktier från FöreningsSparbanken. Affären är en del i de berörda bankernas strävan att utveckla samverkansallianser inom Norden och Östersjöområdet. FöreningsSparbanken är sedan tidigare delägare i Bank Handlowy. Handlowy Investments kommer i och med affären med FöreningsSparbanken att äga 5,07 procent av aktierna i Hansapank. FöreningsSparbankens ägarandel blir efter försäljningen och de under hösten beslutade nyemissionerna i Hansapank 49,98 procent. För ytterligare information: Einar Frydén, informationsansvarig föreningssparbanken 08-585 916 30, 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar