FöreningsSparbanken säljer fastigheter till AMF Pension för 660 miljoner kronor

FöreningsSparbanken säljer fastigheter till AMF Pension för 660 miljoner kronor AMF Pension köper två fastigheter av FöreningsSparbanken, en i Östra Nordstaden i Göteborg och en vid Gustaf Adolfs Torg i Malmö. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 660 Mkr och FöreningsSparbanken gör en reavinst på drygt 400 Mkr. I januari i år beslutade FöreningsSparbanken att sälja huvuddelen av bankens cirka 250 rörelsefastigheter. Nu försäljs fastigheten Nordstaden 8:26 i centrala Göteborg för 510 Mkr, och fastigheten Gustav Adolf 13 i centrala Malmö för 150 Mkr, till AMF Pension. Försäljningen till AMF Pension omfattar totalt cirka 32.000 kvm bank- och kontorslokaler av vilka FöreningsSparbanken disponerar cirka 65 %. Fullt uthyrt uppgår hyresvärdet till cirka 50 Mkr per år. En person från FöreningsSparbanken kommer att erbjudas anställning i köparens förvaltningsorganisation. Försäljningen av de övriga fastigheterna fortgår enligt plan och beräknas vara genomförd före halvårsskiftet. Bankens Stockholmsfastigheter, som i huvudsak består av centralkontoret vid Brunkebergstorg och FöreningsSparbanken IT på Stora Essingen, är inte föremål för försäljning. FöreningsSparbanken har tidigare meddelat att försäljningen av rörelsefastigheterna totalt beräknas medföra realisationsvinster på lägst 300 Mkr. Affären med AMF Pension ger ensam en realisationsvinst på drygt 400 Mkr. Försäljningen av resterande fastigheter beräknas medföra ytterligare realisationsvinster. Dessa, liksom den nu aktuella realisationsvinsten, kommer att redovisas under andra kvartalet. För ytterligare information: Nils-Fredrik Nyblæus, vVD FöreningsSparbanken, tfn 08-585 925 32 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/21/19990205BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/21/19990205BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar