FöreningsSparbanken samlar 1 300 lantbrukare i Skövde

FöreningsSparbanken samlar 1 300 lantbrukare i Skövde Omkring 1 300 lantbrukare samlas idag på Billingehus i Skövde. Det är FöreningsSparbanken och de samverkande sparbankerna i Skaraborg som ordnar en temakväll för sina kunder för att debattera kring ämnet "Så blir lantbruket en framtidsnäring!". Bland debattdeltagarna märks jordbruksminister Margareta Winberg, LRFs ordförande Hans Jonsson och Roland Fahlin, ordförande i ICA. Temakvällen är startskottet för FöreningsSparbankens och samverkande sparbankers årligen återkommande Ekonomi- & Skattedagar. Sedan mer är 30 år har detta uppskattade arrangemang genomförts för att ge skogsägare och lantbrukare information om de senaste nyheterna på ekonomi- och skatteområdet. I år beräknas omkring 40 000 kunder besöka någon av de 100- talet träffar som ordnas över hela landet. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker är marknadsledande på lantbruksmarknaden med en relation till cirka 80% av landets skogs- och lantbrukare. De är också den största kreditgivaren med över 50% av lantbrukets behov av bankkrediter. Lantbrukarna har de senaste åren haft ett ökande behov av krediter, främst beroende på strukturomvandling och generationsskifte. Ytterligare information Staffan Malm, ansvarig skog och lantbruk, FöreningsSparbanken, tel 070-218 00 59 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar